Trajanus

Lezing: Keizer Trajanus en Hadrianus in de Lage Landen

Tom Buijtendorp beschrijft hoe Trajanus in de Lage Landen keizer werd en daar de eerste maanden belangrijke besluiten nam en hoe zijn opvolger Hadrianus daar zijn nieuwe consolidatiestrategie begon, met als mijlpaal de door hem gestichte stad Forum Hadriani bij De Haag. Buijtendorp legt uit waarom de regio zo belangrijk was en hij staat onder meer stil bij de rol die keizerin Plotina in deze periode speelde. De expansiestrategie van Trajanus maakte onder Hadrianus plaats voor consolidatie. Waar de Romeinen eeuwenlang gestreefd hebben naar uitbreiding van het rijk, volgde nu een periode van bestendiging. Het Rijk dreigde namelijk ten onder te gaan omdat het te groot was geworden.

Wanneer

  • In Archeon.

Prijzen

  • Gratis voor leden. Graag vooraf aanmelden op secretaris@vrienden-archeon.nl.

Locatie

Reviews