Volksuniversiteit-Latijn

Basiscursus Latijn

Bij deze cursus is het doel om Latijn te verwerven in plaats van te leren: de taal te begrijpen vanuit het Latijn en op een natuurlijke manier te leren lezen. Dat gebeurt door veel verschillende begrijpelijke en interessante Latijnse teksten te lezen en te beluisteren, en af en toe zelf wat te spreken. Het doel blijft echter nog steeds: Latijn lezen, en niet spreken of schrijven. Maar dan wel lezen zoals een Romein, in plaats van alleen puzzelend vertalen. 

Natuurlijk wordt er ook aandacht besteed aan vertalen en grammatica, maar dat is een nevendoel en niet het middel om de taal te leren. Er worden geen grammaticarijtjes of woorden gestampt; je zult merken dat u de grammatica en woordenschat op een natuurlijke manier verwerft door de interactieve oefeningen en het vele begrijpelijke Latijn dat je zult lezen en horen.

We …

Lees verder

Bij deze cursus is het doel om Latijn te verwerven in plaats van te leren: de taal te begrijpen vanuit het Latijn en op een natuurlijke manier te leren lezen. Dat gebeurt door veel verschillende begrijpelijke en interessante Latijnse teksten te lezen en te beluisteren, en af en toe zelf wat te spreken. Het doel blijft echter nog steeds: Latijn lezen, en niet spreken of schrijven. Maar dan wel lezen zoals een Romein, in plaats van alleen puzzelend vertalen. 

Natuurlijk wordt er ook aandacht besteed aan vertalen en grammatica, maar dat is een nevendoel en niet het middel om de taal te leren. Er worden geen grammaticarijtjes of woorden gestampt; je zult merken dat u de grammatica en woordenschat op een natuurlijke manier verwerft door de interactieve oefeningen en het vele begrijpelijke Latijn dat je zult lezen en horen.

We werken in deze cursus met de methode Lingua Latina per se Illustrata, met als thema: Familia Romana. Al lezend komen allerlei aspecten van Romeinse cultuur, historie, mythologie, dagelijks leven en de voortleving van het Latijn aan bod. Elke les wordt afgesloten met een citaat van de week: wanneer en waarom sprak Julius Caesar bijvoorbeeld de fameuze woorden “Veni, vidi, vici” of wat bedoelde Vespasianus met zijn uitspraak “Pecunia non olet - Geld stinkt niet”?

Er is geen voorkennis vereist; we beginnen helemaal bij het begin: Roma in Italia est. Door de actieve aanpak is deze cursus echter ook geschikt voor mensen die in een ver verleden al Latijn hebben geleerd volgens de traditionele grammatica-vertaal methode zoals dat op de meeste middelbare scholen gedoceerd werd en wordt. 

Kortom: een cursus Latijn voor iedereen!

Lees minder

Wanneer

  • Behalve op maandag 22 oktober.

Prijzen

  • € 185.

Locatie

Reviews