Caesar

Lezing Caesars verovering van Noord-Gallië

Het Gallo-Romeins Museum in Tongeren organiseert op 21 maart 2019 een lezing over Caesars verovering van Gallië.

Tot voor kort viel er door archeologen weinig te zeggen over de Romeinse verovering van de noordelijke randzone van Gallië door Julius Caesar (58–51 v.Chr). Er zijn weliswaar verslagen van Caesar van zijn militaire acties in deze regio, maar archeologisch bleek zijn optreden vrijwel ongrijpbaar. Daar is sinds kort verandering in gekomen. Verschillende slagveldlocaties zijn geïdentificeerd en er is onderzoek verricht naar de (dramatische) demografische consequenties van Caesars optreden, alsook naar de invloed van zijn veroveringen op de inheemse goudcirculatie. Door een gecombineerd gebruik van historische en archeologische gegevens kunnen we nu een verrassend scherp beeld schetsen van de gevolgen van de Romeinse verovering voor de stamsamenlevingen in het noordelijke grensgebied van Gallië.

Prijzen

  • € 5.
    Gratis voor leden van NKV en KLGOG.

Locatie

Reviews