romeinensymposium

Romeinensymposium

Het Romeinensymposium is een jaarlijks terugkerende lezingen- en discussiedag over actuele ontwikkelingen op het terrein van de Romeinse archeologie van Nederland en omgeving. Het doel van het symposium is een platform te bieden voor de uitwisseling van kennis tussen professionals in het werkveld. Het heeft een nadrukkelijk valorisatie-doel en wil professionals die werkzaam zijn bij universiteiten, archeologische bedrijven, erfgoedinstellingen en de overheid met elkaar in gesprek brengen en houden. Het programma is divers en omvat zowel rapportages van recent veldwerk als analyses van materiaal en meer synthetiserende studies. Sinds 2017 wordt het symposium ondersteund door het onderzoeksinstituut CLUE+ en door de nationale onderzoeksschool ARCHON.  Programma

 • Rien Polak (RU)/Erik Graafstal (Gemeente Utrecht), De Neder-Germaanse Limes als Werelderfgoed: achtergrond en wetenschappelijk kader.
 • Jona Lendering, Veel geschreeuw en weinig wetenschap: hoe de Limes een gemiste kans is voor de archeologie.
 • Discussie.
 • Mark…
Lees verder

Het Romeinensymposium is een jaarlijks terugkerende lezingen- en discussiedag over actuele ontwikkelingen op het terrein van de Romeinse archeologie van Nederland en omgeving. Het doel van het symposium is een platform te bieden voor de uitwisseling van kennis tussen professionals in het werkveld. Het heeft een nadrukkelijk valorisatie-doel en wil professionals die werkzaam zijn bij universiteiten, archeologische bedrijven, erfgoedinstellingen en de overheid met elkaar in gesprek brengen en houden. Het programma is divers en omvat zowel rapportages van recent veldwerk als analyses van materiaal en meer synthetiserende studies. Sinds 2017 wordt het symposium ondersteund door het onderzoeksinstituut CLUE+ en door de nationale onderzoeksschool ARCHON.  Programma

 • Rien Polak (RU)/Erik Graafstal (Gemeente Utrecht), De Neder-Germaanse Limes als Werelderfgoed: achtergrond en wetenschappelijk kader.
 • Jona Lendering, Veel geschreeuw en weinig wetenschap: hoe de Limes een gemiste kans is voor de archeologie.
 • Discussie.
 • Mark Groenhuijzen (VU), Hoe centraal zijn lokale centra? Lokaal transport in het Nederlandse limesgebied benaderd door middel van ruimtelijke analyses en netwerkmethoden.
 • Discussie.
 • Marenne Zandstra (RU), Romeins ratjetoe in het Rijnland: de samenstelling en mobiliteit van het Romeinse leger in het Nederrijnse gebied gedurende de 1ste eeuw na Chr.
 • Discussie.
 • Laura Kooistra (Biax Consult), Bevoorrading van het Nederrijnse leger door de boeren van Germania inferior ... in theorie.
 • Discussie.
 • Nico Roymans (VU), De Romeinse bewoning in het plangebied Veldhoven- Zilverakkers. Een inleiding.
 • Lucas Meurkens (Archol), Een inheems-Romeinse nederzetting te V eldhoven-Huysakkers.
 • Anne van Hilst/Joris Aarts (VU), Een omgreppelde nederzetting aan de Zandoerleseweg te Veldhoven.
 • Discussie.
 • Pepijn van de Geer (Archol)/Lourens van der Feijst (ADC), Een bijzondere begraafplaats op het Bataafse platteland bij Bemmel.
 • Discussie.
 • Tiziano Goossens/Lucas Meurkens (Archol), Een Laat-Romeinse nederzetting te Buggenum-Wijnaerden.
 • Stijn Heeren (VU), Romeinse rommeltjes en laat-Romeinse topvondsten uit Portable Antiquities of the Netherlands (PAN).
Lees minder

Wanneer

 • In VU Hoofdgebouw, Auditorium.

Prijzen

 • Gratis, wel vooraf aanmelden.

Locatie

Reviews