Cold case: Voerendaal

Door Myriam Thijs  - Voor iedereen die interesse heeft in archeologie is De Vondst, Centrum voor Archeologie in Limburg een echte aanrader. De Vondst toont archeologische vondsten van verschillende tijdperken en neemt de bezoeker mee in het archeologisch proces van vondst naar vitrine.

Dame des huizes

Speciaal voor de Romeinenweek werden de archeologische vondsten uit de Romeinse tijd in het zonnetje gezet, met bijzondere aandacht voor de portretkop van de 'Dame van Voerendaal'. De Dame van Voerendaal moet heel rijk zijn geweest en was waarschijnlijk eigenaar van Villa Voerendaal, de grootste Romeinse villa in Nederland, omringd door vruchtbare landbouwgronden. Het beeld is in bruikleen van het Limburgs Museum in kader van het onderzoek naar de vondsten van Villa Voerendaal dat uitgevoerd wordt in De Vondst.

Invloeden

In de tentoonstelling ‘Cold Case Villa Voerendaal’ worden enkele vondsten uit de villa getoond. Zo zijn er glasstukken, dakpannen en bouwstenen gevonden. Dat we nog steeds bekend zijn met deze materialen in onze eigen huizen wijst op de diepgaande Romeinse invloed op onze architectuur. Huizenbouw is niet het enige wat de Romeinen meebrachten. De Romeinen introduceerden ook gewassen zoals selderij, walnoten, dille, koriander, kersen, peren, appels en druiven in ons land. Er zijn zelfs resten van de zaden van sommige van deze planten gevonden bij de ovens van de Villa Voerendaal.

Vondst naar vitrine

Deze interessante ontdekkingen zouden we nooit te weten zijn gekomen zonder het werk van archeologen. Daarom geeft het museum een kijkje in hoe het archeologische proces te werk gaat via een vaste tentoonstelling. Hier wordt benadrukt wat de belangrijkste aspecten zijn in het archeologisch proces. Kinderen kunnen levensgroot ganzenbord spelen gebaseerd op opgravingen uit de regio en men kan een kijkje nemen in het restauratieatelier Restaura. In dit atelier worden pronkstukken van De Vondst en van opdrachtgevers nauwkeurig gerestaureerd.

Via Belgica

Behalve in het museum zelf is het Romeins verleden ook nog op een andere manier in de kijker gezet. Zo vind je vlakbij het museum een mijlpaal en een bank met een plattegrond van de Via Belgica-route. Even verderop op het Tempsplein is sinds kort een stoeptegel te vinden met de vondst van een Romeinse munt erop. Deze stoeptegel geeft via een QR- code toegang tot een video over de archeologische opgraving van de munt.