Boeken

Hieronder is een selectie van recent verschenen boeken te vinden over de Romeinse geschiedenis van Nederland, de limes en/of aansluitend op het thema van de Romeinenweek: mobiliteit.

Ook is er een leuke selectie van Romeinse jeugdboeken.

In het boek De muur van Hadrianus neemt auteur Adrian Goldsworthy je mee langs de Romeinse limes in Groot- Brittannië.

In dit eerste deel in de serie Tastbaar Verleden schrijft bestsellerauteur Adrian Goldsworthy de geschiedenis van de muur, van het ontwerp tot het soldatenleven van de wachters.

Auteur: Adrian Goldsworthy
Uitgever: Omniboek

Bestel het boek

Auteurs: Jona Lendering en Vincent Hunink
Uitgever: Omniboek

Bestel het boek

In het boek Het visioen van Constantijn nemen auteurs Jona Lendering en Vincent Hunink je mee in een gebeurtenis die de Romeinse wereld voorgoed veranderde.

Keizer Constantijn reisde grote stukken langs de (Neder-Germaanse )limes en de daar aangelegen Romeinse provincies om te vechten voor zijn keizerschap. Mobiliteit was daarvoor een vereiste, niet alleen fysiek, maar ook in geestelijke zin. De ‘reis’ die Constantijn maakte is van grote invloed geweest op het verloop van de geschiedenis.

 

 

Hoewel de Romeinen min of meer per toeval in Zuid-Holland waren beland, zijn ze toch zo’n driehonderd jaar gebleven. Er werden troepen gelegerd en er verrezen forten, wachttorens, wegen en havens. In het kielzog van de Romeinse soldaten volgden burgers en boeren en zo groeide er een Romeinse samenleving in Zuid-Holland.

Deze samenleving raakte, na het vertrek van de romeinen in het jaar 300, in de vergetelheid en ligt nu grotendeels verborgen onder de grond. Maar dankzij recent historisch en archeologisch onderzoek verandert dat.

In deze serie is ook verschenen:


Auteurs: Evert van Ginkel en Wouter Vos
Uitgever: Matrijs

Bestel het boek

Auteur: Ben Kane
Uitgever: Karakter Uitgevers

Bestel het boek

9 na Christus, Germania, ten oosten van de Rijn. Vijandige stammen bereiden een dodelijke hinderlaag voor op de Romeinen. Hun aanvoerder is een charismatisch stamhoofd en vertrouweling van Rome, Arminius, wiens droom het is om de Romeinse indringers uit Germania te verdrijven. Centurion Lucius Tullus, die al vele veldslagen meemaakte, en de gewiekste provinciale gouverneur Varus staan lijnrecht tegenover Arminius.

Romeinse wegen zijn nog overal waar het Romeinse rijk zich ooit uitstrekte, van Schotland tot de Sahara en van Portugal tot de Syrische woestijn, in het landschap herkenbaar, soms nog volop als weg in gebruik. Bij de aanleg van dit immense wegennet werden door de Romeinse landmeters en ingenieurs opmerkelijke prestaties geleverd die nog altijd bewondering afdwingen.

Ook veel steden die een Romeinse achtergrond hebben, dragen nog de sporen van hun Romeinse verleden, in de vorm van hun stadsplattegrond. Wegen en straten: ze zijn bedoeld voor verkeer. Maar om wat voor verkeer ging het in de Romeinse wereld?

Auteur: Cornelis van Tilburg
Uitgever: Amsterdam University Press

Bestel het boek

Uitgever: In Boekvorm Uitgevers

 
 
In deze gids zijn reconstructies opgenomen van de forten die in Zuid-Holland langs de Limes stonden. Van de oorspronkelijke forten is niets bewaard gebleven maar door archeologisch onderzoek en overleveringen zin we veel te weten gekomen. De reconstructies zijn gedekt op transparante layovers zodat de situatie toen en nu prachtig te vergelijken is.

De Romeinen rolden duizenden kilometers aan wegen uit naar alle hoeken van de toen bekende wereld. Ze legden wegen aan op een tot dan toe onbekende schaal. Hierdoor konden meer mensen tegelijk op pad, konden ze sneller reizen en veel langere afstanden afleggen dan ooit tevoren. Het waren de eerste snelwegen ter wereld. Legioenen verplaatsten zich hierover met nog nooit vertoonde snelheid en handelaren brachten handelsgoederen uit verre en onbekende streken naar de Lage Landen. Met de uitbouw van het wegennet brachten de Romeinen ook hun cultuur naar Nederland.

Auteur: Paul van der Heijden (red.)
Uitgever: Matrijs

Bestel het boek

Auteur: Petronius
Vertaling: Vincent Hunink
Uitgever: Athenaeum

Bestel het boek

‘Romeins’ lijkt soms een ander woord voor ‘decadent’. Mateloze bras- en slemppartijen, woeste orgieën, vrije seks... Dat is een verkeerd beeld. De Romeinse literatuur is serieus en ingetogen.

Grote uitzondering: de Satyrica van Petronius, een roman uit de eerste eeuw. Alle remmen gaan los. Vooral in het middendeel van de roman, een beschrijving van een uitzinnig diner. De rijke vrijgelatene Trimalchio laat geen middel onbenut om zijn gasten te verbluffen en te verrassen. Krankzinnige gerechten, daverende shows en meeslepende verhalen: zijn diner biedt alle ingrediënten voor een wilde Romeinse nacht.

Hoe word je een succesvolle Romein? Deze gids geeft het antwoord. Marcus Sidonius Falx is een ervaringsdeskundige. Hoe word je een gentleman in Rome, met aanzienlijke eigendommen en een riant inkomen? Hoe kies je je vrouw, hoe ga je om met je familie en hoe blijf je gezond? Wat doe je voor je land en wat doet jouw land voor jou? Hoe krijg je de goden aan je zijde, hoe verwerf je innerlijke rust? Om kort te gaan, hoe leid je je leven ‘op z’n Romeins’?

Wie Hoe word ik een Romein? leest, krijgt er een persoonlijkheid bij: je wórdt een echte Romein! Maak uit de eerste hand kennis met het beste van het glorieuze Rome.

 

Auteurs: Marcus Sidonius Falx en Jerry Toner
Vertaling: Patrick De Rynck
Uitgever: Athenaeum

Bestel het boek

Auteur: Adrian Goldsworthy
Uitgever: Omniboek

Bestel het boek

In zijn nieuwe epos 'Pax Romana' laat topauteur Adrian Goldsworthy zien hoe Rome de vrede handhaafde. De Pax Romana is vermaard vanwege een opzienbarend lange periode van vrede en stabiliteit. Maar deze vrede was afgedwongen door oorlog en betekende de facto complete overheersing. De Romeinen waren agressief en meedogenloos en de handhaving van deze vrede kostte miljoenen doden en betekende voor velen slavernij. Maar delen van het rijk waren door de Pax Romana generaties lang verstoken van oorlogen.