Lesmateriaal

RomeinenNU heeft verschillende lesbrieven ontwikkeld. Deze lesbrieven zijn te gebruiken als aanvullend lesmateriaal bij de op school gebruikte geschiedenismethode.

De lesbrieven sluiten aan op:
– Kerndoelen Tijd binnen het leergebied Oriëntatie op jezelf en de wereld
– Tijdvak 2: Grieken en Romeinen
– Canonvenster: Romeinse Limes