Partners & sponsors

RomeinenNU werkt samen met diverse partners in binnen- en buitenland. Voor onze projecten zijn we afhankelijk van fondsen en sponsors. Alle projecten worden georganiseerd door de vrijwilligers van RomeinenNU in samenwerking met deze veelheid aan partners en sponsors. Deze bijzondere samenwerkingsverbanden en enthousiaste inzet en betrokkenheid van al deze personen en partijen maken de projecten en promotionele acties van RomeinenNU mogelijk.

Stichting Romeinse Limes Nederland
Er is een nauw samenwerkingsverband tussen Stichting Romeinse Limes Nederland en RomeinenNU. Beide stichtingen hebben tot doel om de bekendheid, kennis en waardering van ons Romeins verleden te vergroten. Stichting Romeinse Limes Nederland doet dat specifiek voor de Romeinse Limes en dat ondersteunen wij van harte. RomeinenNU heeft zitting in het bestuur van Stichting Romeinse Limes Nederland.

Vereniging voor vrijwilligers in de archeologie (AWN)
Al enkele jaren wordt er heel fijn samengewerkt met de enthousiaste vrijwilligers van AWN Nederland. Samen organiseren we de Romeins-archeologische Scholendag voorafgaand aan het Romeinenfestival en AWN verzorgt samen met ADC Archeoprojecten de archeologische programmering van ons festival.

Gemeente Nijmegen
Tweejaarlijks organiseren we het Romeinenfestival in Nijmegen. Dit project wordt inhoudelijk en financieel ondersteund door de Gemeente Nijmegen. Voor het festival wordt samengewerkt met de afdeling Archeologie van de gemeente.

Provincie Gelderland
Trots zijn wij op ons partnerschap met de Provincie Gelderland. Zij ondersteunen het Romeinenfestival en onze activiteiten met inhoudelijke en financiële bijdragen.

Nederlandse Limessamenwerking
Provincies Zuid-Holland, Utrecht en Gelderland en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed werken samen aan de nominatie van de Romeinse Limes op de Unesco Werelderfgoedlijst. Dit samenwerkingsverband steunt RomeinenNU financieel in de Romeinenweek.

Fonds voor Cultuurparticipatie
RomeinenNU ontvangt voor 2016 en 2017 subsidie van het Fonds voor Cultuurparticipatie voor professionalisering van zowel RomeinenNU als de Romeinenweek.

 

Limes-NL-RkopieFonds-cultuurparticipatieProvincie Gelderlandutrechtkopielogo-provincie-zuid-holland1rce awn-logo